آموزش آشپزی

آموزش آشپزی یکی از اصلی ترین قسمتهای سایت است. با ثبت نام در دوره ها، شما میتوانید زیر نظر سرآشپز با تجربه ما، انواع غذاها را بپزید و از رموز تهیه آنها آگاه شوید و از پختن و خوردن آنها لذت ببرید.

دوره یک ماهه آموزش غذای چینی و آسیایی

دوره ۲ روزه فشرده آموزش سوشی